Conversation Between DâuTây_93 and Nguyễn Hưng_yd

2 Bắn tin

  1. nhóc. cấm trọc bạn anh nhá. giờ mới thấy mặt thằng em
  2. giang hồ hiểm ác mất mát khó lường
    trong thế giới này bạn chỉ là một con người nhỏ bé nhưng với ai đó thì là cả tâm hồn và cuộc đời họ
    mọi thứ có thể bắt đầu và kết thúc.vì thế nên quý trọng mọi điều đừng để đánh mất mí thấy hối tiếc
Đang xem trang 1 / 2. Có 2 tin