Conversation Between DâuTây_93 and zaibacgiang8x

2 Bắn tin

  1. Bùn thì nhắn tin nói chuyện với bạn bè, Tâm sự với mọi người. Lướt wed giải trí cho thoải mái em ah !
  2. chào mọi người lw e kai nhẻ?
    yhoo e là otcay_tc
    pm trong bgo kho wa cha? bit pm j
Đang xem trang 1 / 2. Có 2 tin